Pratik Bilgiler

Vergi & Sosyal Güvenlik SGK

Pratik Bilgiler

Vergi ve Sosyal Güvenlik SGK

Gelir Vergisi Tarifesi

Bazı Damga Vergisi Oranları

Harçlar

PDF PDF Download

Aylık Gecikme ve Tecil Faizi Oranları

GVK İstisnalar ve Hadleri

PDF Download

Beyannamelerin Beyan Ve Ödeme Günleri

PDF Download

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı

TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları

PDF Download

ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları

PDF Download

KDV Kod Listesinin Anlamları

PDF Download

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

PDF Download

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller (2008 Gelirleri için)

PDF Download

Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması

Geçici İlmühaber ve Örneği

PDF Download

Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı

Vergi Levhası Tasdiki

PDF Download

Defter Tutma Hadleri

PDF Download

Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)

PDF Download

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

PDF Download

Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler

PDF Download

Amortisman Oranları

PDF Download

Harcırah Uygulaması

PDF Download

Sosyal Güvenlik (S.G.K.)

Asgari Ücret

Yıllık Ücretli İzinler

Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

PDF Download

Geçmiş Yıllardaki Asgari Ücretler

PDF Download

İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

PDF Download

İş Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

PDF Download